Thông tin đăng ký thi JLPT 12/2020 ở Nhật Bản

1) Thông tin đăng ký thi JLPT 12/2020 ở Nhật Bản:(Hiện tại đã đăng ký thi qua mạng trực tiếp được trên điện thoại không cần PC nhé)

  • Ngày thi:Chủ nhật ngày mùng 6 tháng  12 năm 2020
  • Thời gian vào phòng thi ở Nhật Bản: từ 12giờ đến 12 giờ 30 phút
  • Thời gian bắt đầu thi ở Nhật: 12 giờ 30 phút  (Chý ý: Nếu bạn đến muộn thì sẽ không được vào thi phần thi thứ 1, bạn có thể vào thi từ phần thi thứ 2 nhưng sẽ không được tính điểm nên bạn sẽ bị trượt.)
  • Cấp độ thi: N1 N2 N3 N4 N5
  • Địa điểm thi: được tổ chức ở tất cả 47 tỉnh thành của Nhật và ở nước ngoài. Điểm thi ở Nhật sẽ được ghi trên phiếu báo thi được gửi về địa chỉ nhà bạn sau khi đăng ký một thời gian.

Thời gian đăng ký thi: từ ngày 24/8/2020 (thứ 2) đến 17 giờ ngày 17/9/2020 (thứ 5) 

Từ ngày 4/9/2020 đến 17 giờ ngày 17/9/2020( thứ 5) (Cập nhật ngày 1/9)

Từ kỳ thi 7/2020, ở Nhật chỉ cho phép đăng ký thi Online Qua mạng nên bạn Xem: đăng ký thi JLPT qua mạng theo hướng dẫn ở đây. Từ năm 2020 đã bỏ đăng ký thi qua đường bưu điện, chỉ cho đăng ký thi qua mạng bạn nhé.

(Nguồn: https://camnangnhatban.com/ky-thi-jlpt/thong-tin-dang-ky-thi-jlpt-12-2020-o-nhat-va-viet-nam-day-du-chi-tiet-nhat.html#ixzz6XKhAsTI4