tổng quan về tokutei loại 2 . 特定技能2号

 Đặc tính kỹ năng loại 2 (Tokutei Gino 2-Kỹ năng cụ thể số 2)
  • To đạt được Visa Kỹ thuật n ăng ten đặc biệt loại 2 bạn cần thỏa mãn điều kiện

Có kinh nghiệm làm việc với chuyên môn, bằng tiếng Nhật tương đương với kỳ thi do cơ quan chính phủ quy định. Chuyên môn thông thường là bằng nghề BẬC 2 (theo thời gian Lớp 2). Đối với các bạn TTS, in time timeout 2 to 5 year, if get by this job, can to change to said on.

. Visa Kỹ năng định nghĩa loại 2 có giá trị tương đương với chương trình kỹ sư, kỹ thuật viên Nhật Bản Có thể bão lãnh vợ chồng, con; visa gia hạn 1, 3, hay 5 năm; được xin visa vĩnh trú nếu đạt đủ điều kiện.

Trường hợp các TTS đã về nước mà không có bậc 3 hay các bạn chưa từng đi làm ở Nhật vẫn có thể xin tư cách này nếu các bạn có điều kiện xin qua Nhật theo Visa nào đó và có công ty hay cơ quan đăng ký giúp bạn tham gia kỳ thi bằng nghề tại Nhật Bản

visa tokutei, tokutei visa, tokutei, tokute, tokuteigino là gì, visa đặc biệt tokutei, thông tin mới nhất về visa tokutei
Kỹ năng cụ thể số 2- Kỹ năng
chuyên môn cao-
Cho phép gia nhập gia
đình- Thời gian lưu trú có thể gia hạn
  • Các công cụ quản lý kỹ thuật của Visa đặc biệt loại 2

-Xây dựng (xây dựng công nghiệp)

-Công nghiệp chế tạo tà u biển (đóng tàu / công nghiệp tàu thủy)

-Sửa chữa ô tô (ngành bảo dưỡng ô tô)

-Công việc liên quan nghiệp vụ trong sân bay (ngành sân bay)

-Nghiệp vụ khách sạn (chỗ ở)